Wapen en Kleure

Simbool: Boek van kennis
Betekenis: Bybel - Bron van kennis, geloof en wysheid waarop ons onderwys/skool rus.
   
Simbool: Band/Water
Betekenis: "Trans Oranje" en fontein van waar Bloemfontein sy naam gekry het.
   
Simbool: Lelie - Fleur de Lis
Betekenis: Adel van volk, ons seuns en ons dogters
   
Leuse: Net my beste
   
Naam: Primêre Skool Universitas
   
Kleure:  Geel - Voorspoed
   Rooi - Vitaliteit
   Blou - Geloof
   Bruin - Uit die grond