Tradisies en Waardes

Tjokkies rus die leerlinge op ‘n kaalvoetmanier toe om die skoene van die toekoms gemaklik vol te staan.

Buitemuurs

By Tjokkies word daar gestreef na lojaliteit en samewerking sodat elke deelnemer die leuse van die skool, "NET MY BESTE", kan uitleef.

Akademie

Tjokkies wil leerlinge aanmoedig om nie "NET MY BESTE" op die sportveld te gee nie, maar so ook in hul teksboeke.

Dokumentasie

Tjokkies wil al die mamma's en pappa's op datum hou van al die verwikkelinge by ons skool

Graad 1 Eerste Dag - 15 Jan 2020

Uiteindelik die ‘grootskool’!

Eersteling Sportdag

Son, gras en lemoenskyfies saam met die eerstelinge!

© 2016 – 2020, Primêre Skool Universitas.
Alle regte voorbehou.