Tjokkies AANLYN

Grondslagfase: Gr 1 -3

• Afrikaans (Moedertaalonderrig) • Engels (Eerste Addisionele Taal) • Sotho (Tweede Addisionele Taal) • Wiskunde • Lewensvaardighede

Intermediêre Fase: Gr 4 - 6

Afrikaans (Moedertaalonderrig) • Engels (Eerste Addisionele Taal) • Wiskunde • Natuurwetenskappe en Tegnologie • Sosiale Wetenskappe • Lewensvaardighede

Junior Sekondêre Fase: Gr 7

Afrikaans (Moedertaalonderrig) • Engels (Eerste Addisionele Taal) • Wiskunde • Natuurwetenskappe • Tegnologie • Sosiale Wetenskappe • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe • Lewensoriëntering • Skeppende Kunste

PersentasieVlakkeBeskrywing
80 - 1007Uitmuntende prestasie
70 - 796Verdienstelike prestasie
60 - 695Beduidende prestasie
50 - 594Voldoende prestasie
40 - 493Matige prestasie
30 - 392Basiese prestasie
0 - 291Ontoereikende prestasie

 • Vlak 4 in die Moedertaal
 • Vlak 3 in Wiskunde en Engels Eerste Addisionele Taal
 • Vlak 2 in Sotho
 • Vlak 2 in Lewensvaardighede

'n Leerder wat nie aan die bevorderingsvereistes voldoen nie, kan na die volgende graad bevorder word om te verhoed dat 'n leerder, met die uitsondering van graad R, in die Grondslagfase vir 'n periode langer as vier jaar terruggehou word.

 • Vlak 4 in die Moedertaal.
 • Vlak 3 in Wiskunde en Engels Eerste Addisionele Taal.
 • Vlak 2 in twee van die oorblywende drie vakke behaal.

Die Promosiepunt (Jaarpunt 75%/Eksamenpunt 25%) is dus ook die punt wat op die rapport vir die vierde kwartaal verskyn.

 • Vlak 4 in die Moedertaal
 • Vlak 3 in Wiskunde en Engels Eerste Addisionele Taal
 • Vlak 3 in enige drie van die ander vereiste vakke
 • Vlak 2 in enige twee van die ander vereiste vakke behaal.

Die promosiepunt (Jaarpunt 40%/Eksamenpunt 60%) is dus die punt wat op die rapport vir die vierde kwartaal verskyn.

Ondersteuningsonderrig

Ondersteuningsonderrig bied vir ons leerlinge 'n positiewe denkwyse deur 'n helpende hand en omgee hart! Ons beskik oor 'n terapiekamer vir emosionele bystand, effektiewe hulpmiddels vir kognitiewe en motoriese ontwikkeling en 'n onderwyser vir elke fase.

Terapiekamer

Grondslagfase

Motoriek

Intersenfase

Terapiekamer

Grondslagfase

Motoriek

Intersenfase

Innoverende Onderrig

Die rekenaarsentrum sorg vir individuele vaardigheidsontwikkeling, terwyl elke klaskamer toegerus is met toepaslike tegnologie. Die beskikbaarheid van skootrekenaars, persoonlike selfone en tablette skep geleentheid vir innoverende lesse. Elke klas het 'n unieke identiteit en die leeromgewing word met kreatiwiteit en kundigheid versier. Vertonings en aanbiedings bied geleentheid vir genot en blootstelling aan aktuele sake.

Tegnologie

Rekenaarsentrum

Klaskamers

Aanbiedings

Tegnologie

Rekenaarsentrum

Klaskamers

Aanbiedings

Leeskultuur

“Hoe meer jy LEES hoe meer sal jy weet. Hoe meer jy LEER hoe meer sal jy bereik.”

By Tjokkies vestig ons ‘n leeskultuur deur die leerders aan te moedig om die biblioteek tydens pouse en na skool te besoek en die leeshoekies in die klas te gebruik. Boekuitstallings word gereeld gehou om leerders se belangstelling te prikkel.

Entrepreneurskap

Tjokkies kry geleentheid om entrepreneuriese vaardighede te ontwikkel met die Grondslagfase en Seniorfase entrepreneursdae. Tydens hierdie gesellige geleentheid word die beginsels van ‘n goeie entrepreneur beoefen.

© 2016 – 2020, Primêre Skool Universitas.
Alle regte voorbehou.